مایع حشره کش

مایع حشره کش

از این محصول برای نابودی سوسک و پشه ، مگس ، کک ، عقرب وهزار پا استفاده می شود.

طریقه مصرف :

مایع حشره کش نبرد را باید بصورت خالص در محل های حاوی حشرات سمپاشی نمود.
(40 الی 100 سی سی برای هر متر مربع )

احتیاط :

دور از دسترس کودکان ودر جای مطمئن نگهداری شود.
در مجاورت آتش و حرارت نگهداری نشود .
از آلوده شدن به چشم و پوست بدن اجتناب گردد.
روی مواد غذایی و ظروف پاشیده نشود.
بسته بندی 
ظروف یک لیتری _ کارتن 12 عددی

ابتدای سایت